27. April, 2023, 14:00 - 16:00
Vaiņodes iela 1, Latvijas Valsts meži karte
Pieejamo vieto skaits: 3

Rūpēs par darbinieku labbūtību pirmais solis, kas jāsper, ir darbinieku dažādības apzināšanās. Kad ikviena darbinieka individualitāti saskatām kā vērtību, teorētiskā labbūtība var iegūt praktisku veidolu un īstenoties rīcībās. Pasākumā dalīsimies ar informāciju par AS “Latvijas valsts meži” darba vidi un labbūtības konceptu, kā arī pastāstīsim, kādu ceļu ejam dažādības vadības pieejas iedzīvināšanā un principu noteikšanā. Tikšanās gaitā aicināsim arī uz atvērtu diskusiju un ideju apmaiņu par dažādības vadības aktivitātēm, kas organizācijās palīdz veidot iekļaujošu darba vidi.

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.