16. February, 2023, 10:00 - 11:30
Pieejamo vieto skaits: 118

Komercnoslēpuma nozīmīgums darba tiesiskajās attiecības” (Irita Aleksejenkova)

 Palielinoties uzņēmumu skaitam, kas investē līdzekļus dažādu inovāciju ieviešanā, vairāk nekā jebkad agrāk, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta komercnoslēpuma aizsardzībai, tādā veidā šādai informācijai piešķirot komerciālo vērtību. Pie šādām atziņām ir nonācis arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts lietā Nr. A43002308 (SKA-168/2010), secinot, ka uzņēmumam ir ļoti būtiska komercnoslēpuma aizsardzība, jo no tā ir atkarīga komersanta uzņēmuma vērtība un tā attīstības iespējas. Komercnoslēpuma neatļauta nonākšana konkurenta rīcībā dod tam saimnieciskas priekšrocības un ir pretēja godīgām saimnieciskās darbības paražām. Uzņēmumam ir jāpieliek saprātīgas pūles, lai aizsargātu tā rīcībā esošo vērtību, proti, precīzi jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu, lai darbinieks zinātu, kuru informāciju viņš nav tiesīgs iegūt, izmantot vai izplatīt bez komercnoslēpuma turētāja (darba devēja) atļaujas.

Jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi nav informēti par mehānismiem, kas jāievieš komercnoslēpuma aizsardzībai, tādā veidā sevi pakļaujot augstam riskam, par komercnoslēpuma piesavināšanos, kas izpaužas kā zagšana vai rūpnieciskā spiegošana.

 Vebināra ietvaros tiks pārrunātas sekojošās tēmas:

  • komercnoslēpuma pazīmes;
  • ar kādiem tiesiskajiem mehānismiem darba devējs var ieviest komercnoslēpuma slepenības saglabāšanas pienākumus, lai attiecīgā informācija būtu atzīstama par komercnoslēpumu, komercnoslēpuma tiesību pārkāpumu gadījumā;
  • kā atšķirt komercnoslēpumu no konfidenciāla informācijas;
  • aktuālā tiesu prakse komercnoslēpuma tiesību pārkāpumu gadījumā.

 

“Obligātās veselības pārbaudes nozīmīgums darba tiesiskajās attiecībās” (Agrita Vindača)

 Cilvēks darbā pavada liekāko savas dzīves daļu. Lai mazinātu darba vides kaitīgo faktoru ietekmi uz darbinieku veselību, darba devējam ir jānodrošina, ka darbinieki veic obligātās veselības pārbaudes. Obligātās veselības pārbaudes mērķis ir nodarbinātā veselības aizsardzība, lai arodslimību ārsts pēc iespējas agrāk atklātu veselības traucējumus, ko rada darba vides ietekme.

 Vebināra ietvaros tiks pārrunātas sekojošās tēmas:

  • obligātās veselības pārbaudes nozīmīgums (pirmreizējā un atkārtotās (periodiskums); kaitīgie darba vides faktori un darbs īpašos apstākļos);
  • darba devēja un darbinieka atbildība par obligātās veselības pārbaudes neveikšanu (Darba likuma 58. panta trešā daļa; darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpums);
  • Ārsta atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam un tā tvērums atbilstoši aktuālajai tiesu praksei.

Pieteikuma forma


Pasākuma dalībnieki Pievienot

NB! Ja Jums ir aktīvs profils LPVA portālā, lūdzam ielogoties, jo pasākumam tādā gadījumā tiksiet apstiprināts automātiski.