26. January, 2023, 14:00 - 15:00
Pieejamo vieto skaits: 54

Daudzi uzņēmēji koplīgumu uztver kā sarežģītu procesu ar mūža saistībām, no kurām nekad nevar tikt vaļā. Cobalt pārstāvji pastāstīs:

  • kā koplīgumu var noslēgt arī tikai uz 1 gadu,
  • kādi ir iespējamie koplīguma noslēgšanas veidi un kārtība,
  • kādus papildus labumus var atrunāt koplīgumā,
  • kādus nosacījumus var atrunāt koplīgumā un uz kuriem darbiniekiem tie būtu attiecināmi,
  • kāda ir / var būt arodbiedrības loma koplīguma noslēgšanā,
  • kā darba devējs var uzteikt koplīgumu,
  • kā arī citus knifus par koplīguma noslēgšanu, t.sk. saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

 

Artūrs Piliksers no Bonusukarte.lv arī izstāstīs par labumiem, kurus atrunājot koplīgumā uzņēmumi no privātā sektora var saņemt IIN likumā noteiktos algas nodokļu atvieglojumus, t.sk. ēdināšanas un ārstniecības izdevumu apmaksa, kā arī personāla ilgtspējas izdevumi.

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.