16. December, 2022, 10:00 - 11:30
Pieejamo vieto skaits: 105

Laikā, kad piedzīvojam dažādus globālus ģeopolitiskos un arī ekonomiskos satricinājumus, un to sekas (kā Covid-19 pandēmija, karš Ukrainā, inflācija, energokrīze u.c.), ir būtiski neatstāt novārtā arī strādājošo garīgās veselības un emocionālās labsajūtas jautājumus.  

Lai sekotu līdzi darbinieku emocionālajam noskaņojumam, labsajūtai, darba režīma vērtējumam un citiem būtiskiem ar darbu un darba vidi saistītiem jautājumiem, pētījumu kompānija Kantar regulāri veic dažādas darbinieku aptaujas. Šajā vebinārā kopīgi ielūkosimies jaunākajos Kantar veikto pētījumu rezultātos, meklējot atbildes uz katram personāla un organizācijas vadītājam svarīgiem jautājumiem:

  1. Cik lielā mērā un kā globālie ģeopolitiskie satricinājumi ir ietekmējuši iedzīvotāju, t.sk. strādājošo, emocionālo stāvokli? Vai un kā viņi rūpējas par savu garīgo veselību? 
  2. Kā darbinieki Latvijā raksturo savu kopējo emocionālo labsajūtu? Kā darbinieki vērtē savu pašreizējo emocionālo labsajūtu tieši darbā? Kādi ir galvenie iemesli pozitīvam vai negatīvam labsajūtas vērtējumam darbā? Ko darba devēji dara darbinieku garīgās veselības stiprināšanā?
  3. Vai darbinieka labbūtība, darbinieka motivācija, darbinieka iedvesma, aizrautība, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvars ir paša darbinieka, organizācijas vai abpusēji dalīta atbildība?
  4. Vai pozitīvai emocionālajai labsajūtai ir korelācija ar darbinieku apmierinātību, darba un personīgās dzīves līdzsvaru, darba slodzi, darba maiņas apsvēršanas iespējām, piederības sajūtu darba kolektīvam, informētību par dažādām darba dzīves aktualitātēm un norisēm organizācijā?
  5. Kādi darbinieku un darba devēju skatījumā ir galvenie organizāciju (un vadītāju) izaicinājumi, ja visa vai daļa komandas strādā “hibrīddarba” vai attālinātā darba režīmā? Kādus potenciālos psihoemocionālos vai darba vides ilgtermiņa riskus darbinieki un darba devēji saredz “hibrīddarbam” vai arī attālinātajam darbam? 
  6. Kā arī ieskats citos aktuālos darba dzīves jautājumos.

Ar šiem un citiem jaunākajiem Kantar veikto darbinieku noskaņojuma pētījumu rezultātiem vebinārā iepazīstinās Kantar Lielo klientu direktore, personāla pētījumu eksperte, M.Sc. socioloģijā Signe Kaņējeva

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.