7. June, 2022, 16:00 - 17:00
Pieejamo vieto skaits: 55

Ar ko jums asociējas koplīgums? Ar arodbiedrību? Ar mūža saistībām? Ar sarežģītu diskusiju starp daudzām iesaistītām personām, kuras nekad nevar vienoties par koplīguma gala redakciju?!?

 

Bonusukarte.lv SIA valdes loceklis Artūrs Piliksers un FITHR SIA valdes locekle Ilva Lillmaa dalīsies ar ieteikumiem un padomu, kā koplīguma noslēgšanas procesu padarīt vienkāršu un, galvenais, patīkamu iesaistītajām pusēm, t.sk. darbiniekiem saņemot papildus labumus un darba devējam optimizējot un vēl efektīvāk izmantojot personāla budžetu ar nodokļu atvieglojumiem.

 

Darba koplīgumi ir izdevīgi gan darbiniekiem, gan darba devējiem, tādēļ koplīgums, uzņēmuma darbinieku skaitam pieaugot, ir loģisks solis. Pastāv uzskats, ka no koplīguma lielākoties iegūst tikai darbinieki, tomēr jāņem vērā, ka apmierināts darbinieks būs labs darbinieks, – darbinieks būs lojālāks uzņēmumam, un ar efektīvu darba koplīgumu uzņēmumam būs lielākas iespējas piesaistīt un noturēt kvalificētus darbiniekus.

 

Darba koplīgumā ir izdevīgi samērot abu pušu pienākumus, piemēram, vienlaikus nodrošinot veiksmīgu uzņēmuma darba kārtību un darbinieku disciplīnas prasību ievērošanu ar darbiniekiem patīkamākām lietām.

 

Vebinārā uzzināsiet par labāko koplīgumu noslēgšanas praksi un kādi ir darba devēja ieguvumi, noslēdzot koplīgumu, t.sk.:

1.           Kad koplīgums ir izdevīgs,

2.           Kādas ir darba attiecību regulēšanas iespējas,

3.           Kādi ir darba devējam labvēlīgākie koplīguma noteikumi,

4.           Kādiem labumiem koplīguma ietvaros ir piemērojami nodokļu atvieglojumi,

5.           Praktiski piemēri no personīgās pieredzes.


Vebināru vadīs:

Bonusukarte.lv SIA valdes loceklis Artūrs Piliksers

FITHR SIA valdes locekle Ilva Lillmaa


LPVA biedriem dalība pasākumā ir bez maksas. Vebināra viesiem dalības maksa pasākumā Eur 45.00.

Vebinārs norisināsies tiešsaistē, Zoom platformā. Pieslēgšanās links tiks nosūtīts dienu pirms vebināra.

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.