15. December, 2020, 11:00 - 12:30
Pieejamo vieto skaits: 29

Darba strīdu risināšanai līdztekus Darba likumam paredzēts atsevišķs regulējums – Darba strīdu likums. Seminārā ar savu pieredzi un jaunākās tiesu prakses atziņām dalīsies ZAB “BDO Law” juristes L. Kramiņa un S. Kaprāne, analizējot tiesu praksi par individuālo strīdu risināšanu uzņēmumā, darba strīdu komisijas izveidi un tās lomu, aplūkojot strīda puses – kas, uz kāda pamata un pret ko vēršas ar prasību tiesā, kā arī Valsts darba inspekcijas loma strīdu risināšanā. Lāsma Kramiņa ir juriste, kuras specializācija ir strīdu risināšana un tiesvedības, Stellas Kaprānes specializācija ir darba tiesības un civiltiesības.

Temata mērķis ir konspektīvi un vienkāršoti darbiniekiem un darba devējiem izklāstīt darba tiesisko attiecību strīdu risināšanas veidus, posmus, kārtību, to ilustrējot ar dažādiem piemēriem. Papildus aplūkota kārtība, kā pareizi uzteikt darba līgumu, lai nerastos juridiska rakstura problēmas un būtu iespējams nodrošināt pierādījumus, sniedzot ilustratīvus piemērus par darba līguma uzteikšanu, problēmām un iespējamajiem risinājumiem, kā arī sniedzot iespēju uzdot papildus jautājumus semināra beigās semināra klausītājiem.


Seminārs tiks organizēts online, MS Teams platformā. Pēc Jūsu reģistrācijas apstiprinājuma, dažas dienas pirms vebināra, e-pastā saņemsiet MS Teams uzaicinājuma saiti.


LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN)

Pieteikuma forma


Pasākuma dalībnieki Pievienot

NB! Ja Jums ir aktīvs profils LPVA portālā, lūdzam ielogoties, jo pasākumam tādā gadījumā tiksiet apstiprināts automātiski.