23. November, 2020, 15:00 - 16:30
Pieejamo vieto skaits: 5

LPVA Par laimi un personīgo labbūtību Laima Buša.pdf

Šogad novembrī un decembrī Personāla vadīšanas asociācija sadarbībā ar darba tirgus pētnieku komandu no projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” (Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) organizēs vebināru ciklu par COVID-19 vīrusa izraisītās pandēmijas ietekmi uz darba tirgu un darbiniekiem Latvijā. Katrā vebinārā pētījuma veicēji prezentēs rezultātus un secinājumus, bet pētījuma laikā identificētie uzņēmumi ar labās prakses piemēriem dalīsies savā pieredzē.

Pirmais vebinārs šī gada 23.novembrī būs veltīts attālinātajam darbam, un pētījuma rezultātus prezentēs RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Pētījuma laikā ir noskaidrots, kā mainījies darbinieku īpatsvars, kas veic attālināto darbu, cik ergonomiskās darba vietās darbinieki mājās ir strādājuši, kāds ir bijis darba devēju sniegtais atbalsts gan attiecībā uz aprīkojumu, gan darba vietas iekārtojumu, gan stresa samazināšanu. Tāpat būs pieejami dati par darbinieku biežākajām sūdzībām no veselības viedokļa, kā arī iespējamiem to cēloņiem. Vebināra laikā tiks sniegts ieskats arī darba devēju pieredzē, kā veikt darba vides riska novērtēšanu attālinātajām darba vietām. Pieredzē dalīsies arī uzņēmumu pārstāvji.

Vebinārs notiks online, MS Teams platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra. 

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.