20. October, 2020, 13:00 - 14:30
Pieejamo vieto skaits: 11

Iespējams, mēs vienkārši tā esam būvēti, ka nepieciešama nopietna krīze, lai kādas patiešām būtiskas pārmaiņas darba organizācijā, procesos, vadības filozofijā kļūtu dabiski nepieciešamas un saprotamas, tā, ka visi pēkšņi spējam vienoties kopīgā virzībā uz to, kā šo jauno kārtību padarīt iespējamu, noliekot malā līdzšinējos, nesagraujamos argumentus, kādēļ tāda vai cita pieeja nestrādās. Gluži kā uz burvja mājienu, ārkārtas situācijā neiespējamais top iespējams. No šī viedokļa krīzē mainīties ir viegli. Taču šīs mācībstundas, protams, ir pirktas par augstu cenu, tādēļ tās nedrīkstam izniekot, “atgriežoties vecajās sliedēs”, tiklīdz zūd objektīva nepieciešamība pieturēties pie krīzes periodā ieviestajām izmaiņām.

Pieredzes apmaiņas seminārā dalīsimies ar stāstu par to, kā 4finance grupā no personālvadības procesu viedokļa esam piedzīvojuši šo globālo Covid-19 krīzi, par ieguvumiem uz zaudējumiem, plāniem un dzīves ieviestām korekcijām tajos, veiksmes stāstiem un neveiksmēm, kuras tomēr palīdzējušas izkristalizēt  vērtīgas atziņas paliekošām pozitīvām  pārmaiņām.


Pasākums tiek organizēts online, MS Teams platformā. PIekļuves saiti e-pastā saņemsiet dažas dienas iepriekš.

Lūgums savus interesējošos jautājumus par 4finance pieredzi Covid laikā, atsūtīt līdz 16.oktobrim uz lpva@lpva.lv

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.