9. April, 2020, 13:00 - 14:15
Pieejamo vieto skaits: 35

Šo semināru vadīs 2 profesionāles, Olga Dzene un Ilva Bērziņa, par 21. gs. kompetencē un kompetenču izmantošanu darbinieku attīstībai.

Ilva Bērziņa- EXPgroup vadītāja, kuri nodarbojas ar personāla atlasi, personālvadību un darbinieku novērtēšanu.


Kompetenču izmantošana darbinieku attīstībā

• Kompetenču pieeja uzņēmumā. 

• Personāla vadības procesi, kuros kompetenču pieeja var dot labumus. 

• Kompetenču modelis, kā organizācijas orientieris darbinieku un vadītāju attīstībā.

• Kompetenču novērtēšanas metodes.

• Kompetenču attīstības pieejas organizācijā.

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.