23. May, 2019, 09:30 - 11:00
Elizabetes iela 45/47 (ieeja no Jeruzalēmes ielas, 2. stāvā) karte
Pieejamo vieto skaits: 8



Liene Lelde Rieba, ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns” juriste . Sākotnējā kompetence par trauksmes celšanas nozīmību iegūta Delnas rīkotajā Atklātības un Pretkorupcijas Vasaras skolas programmā. Vēlāk, pārstāvot Ārvalstu investoru Padomi Latvijā (FICIL), piedalījusies trauksmes celšanas likuma izstrādes procesā Saeimā. Kā biedrības Delna biedrs atbalsta un veicina caurspīdīgu, godīgu, likumīgu un atklātu publiskā un privātā sektora vidi Latvijā. Lai informētu uzņēmējus un sabiedrību par Trauksmes cēlēju, februāra vidū iTiesības portālā un žurnālā tika publicēts Lienes raksts par Trauksmes cēlēju kā sabiedrības un uzņēmuma ieguvumu.

2019. gada 1. maijā stāsies spēkā jaunais Trauksmes celšanas likums. Likums paredz, ka uzņēmumiem, kuri nodarbina vairāk nekā 50 cilvēkus, ir nepieciešams izveidot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tajā pat laikā, lai nodrošinātos pret riskiem, šī mehānisma ieviešanu varētu apsvērt jebkurš uzņēmums. Līdz ar efektīvu trauksmes celšanas sistēmu, trauksmes cēlēja ziņojumā paustās nepilnības var tikt operatīvi novērstas, pasargājot uzņēmumu no reputācijas riska un ne tikai. Papildu iekšējā trauksmes celšanas sistēma liecina par uzņēmuma godīgumu, augstiem standartiem, caurspīdīgumu un demokrātisku vērtību ievērošanu tajā.  Ko nosaka likums saistībā ar iekšējo trauksmes celšanu uzņēmumā? Kādas ir trauksmes cēlēja tiesības?  Kad var celt trauksmi un kā rīkoties, ja saņemts trauksmes cēlēja ziņojums? Kāds ir minimums, kas jāievieš uzņēmumiem, lai tiktu ievērots Trauksmes celšanas likuma prasības?

Latviešu sakāmvārds vēsta, ka runāšana ir sudrabs, bet klusēšana – zelts. Tomēr, konstatējot nelikumīgas darbības savā darbavietā, runāšana var būt ne tikai zelts, bet arī vitāli svarīga, pasargājot ne tikai 54 cilvēku dzīvības[1], bet pat simtu un tūkstošu cilvēku intereses un tiesības.

Trauksmes cēlēji darbojas kā brīdinātāji, lai novērstu kaitējumu un atklātu pārkāpumu, kas pretējā gadījumā varētu būt slēpts. Šāda mehānisma esamība palīdz nodrošināt efektīvu uzņēmumu un valsts atbildības sistēmu, ļaujot tiem, kas ir juridiski atbildīgi par iespējamo pārkāpumu, uzņemties atbildību, risināt problēmu un vieglāk identificēt personas, kas var būt atbildīgas par jebkādu nodarīto kaitējumu. Trauksmes celšanas likuma (Likums) pieņemšana var veicināt uzņēmuma reputāciju un darbinieku novērtējumu saistībā ar uzņēmuma vērtībām.

Tēmas

  1. Trauksmes celšanas likums un tā subjekti;
  2. Iekšējā trauksmes celšanas sistēmas izveide uzņēmumā;
  3. Sekas, neievērojot Trauksmes celšanas likuma prasības;
  4. Potenciālie ieguvumi valstij un uzņēmumam izveidojot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu;
  5. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienību tiesību aktu pārkāpumiem un Trauksmes celšanas likuma salīdzinājums.

LPVA biedriem dalība bez maksas, pārējiem 30,00 EUR.

Apmeklējot pasākumu jūs piekrītat tur uzņemto bilžu un video publicēšanai internetā.

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.