27. February, 2024, 14:00 - 15:30
Elizabetes 45/47 (ieeja no Jeruzalemes ielas puses 2.stāvā) karte
Pieejamo vieto skaits: 8

Darbinieku skaita samazināšana ir darba devēja uzteikums tādu apstākļu dēļ, kas nav saistīti ar konkrēta darbinieka uzvedību, spējām vai veiktiem pārkāpumiem, bet gan ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā. Būtiski norādīt, ka bieži vien darbinieki un darba devēji strīdus par darbinieku skaita samazināšanas pamatotību un/vai konkrēta darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanu šī procesa ietvaros risina tiesā. Līdz ar to darba devējam šādus procesu uzsākot būtu nepieciešams apzināties un ievērot Darba likumā noteiktās procedūras, kā arī ņemt vērā biežāk pieļautās kļūdas un tiesu praksi, lai mazinātu iespēju, ka darbinieku skaita samazināšanas process neatbilst Darba likuma regulējumam un tiesu praksē nostiprinātajām atziņām.

 Seminārā tiks tostarp aplūkoti šādi jautājumi:

  • Tiesību akti un regulējums;
  • Pamatojums;
  • Procedūra;
  • Vērtēšana un salīdzināmie amati;
  • Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi;
  • Arodbiedrības iesaiste;
  • Tiesu prakses atziņas un biežāk pieļautās kļūdas.

 Semināru vadīs: 

  • Jānis Siliņš, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns vecākais jurists, zvērināta advokāta palīgs. Specializējies darba tiesību un publisko iepirkumu tiesību jautājumos, tostarp aktīvi pārstāv klientus darba tiesību tiesvedībās.

 

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.