30. March, 2023, 14:00 - 15:30
Pieejamo vieto skaits: 124

Prezentācijas ieraksts https://youtu.be/-KGBy2Sn_-U


Darba devējiem ir mērķi, produktivitātes rādītāji, noteikumi un kārtības, un mēs, personāla cilvēki pārstāvam šīs uzņēmuma intereses, kuras mēdz "krustoties" ar darbinieku interesēm. Un tad mēdz iesaistīties arodbiedrība .....

Piedāvājam vebināru par darba strīdiem un tiesvedību darba attiecībās  arodbiedrības jurista skatījumā.

Vebinārā tiks apskatīta tiesu prakse par darba devēja uzteikumiem un morālā kaitējuma pretprasībām, nepamatotiem uzteikumiem, vai atteikumu izbeigt darba attiecības, atlaišanas pabalstiem un atšķirīgas attieksmes pārkāpumiem. 

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.