Par LPVA > LPVA vērtības


Lietotājs:
Parole:

LPVA biedru stāsti

LPVA vērtības ir saistošas visiem LPVA biedriem. To īstenošana ir atkarīga no ikviena apzinīguma, spējas izprast situāciju, paškontroles un pašpilnveides.

1. Kompetence
Ar kompetenci mēs saprotam visu to zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu, kas mums nepieciešams ikdienā labai un izcilai savu darba pienākumu veikšanai, kā arī ieinteresētību apgūt un izmēģināt jaunas darba metodes.

2. Sadarbība
Sadarbība kā vērtība ietver pozitīvu attieksmi vienam pret otru, savstarpēja atbalsta sniegšanu un patiesu prieku un gandarījumu par sadarbību.

3. Radošums
Ar radošumu mēs saprotam iespējas iepriekš veiktu darbību izdarīt citādāk - efektīvāk.

4. Uzticamība
Uzticamības pamatā ir spēja abpusēji paļauties - biedriem uz LPVA kā organizācijas un LPVA uz biedru maksimāli atbildīgu un godprātīgu sev uzticēto resursu un pilnvaru izmantošanu ikdienā.

Copyright websoft.lv