Par LPVA > LPVA struktūra


Lietotājs:
Parole:

LPVA biedru stāsti

Biedrības Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas augstākā pārvaldes institūcija ir Biedru sapulce, kas tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā un kurā piedalās katra LPVA biedra deleģētā persona.

Valde vada un pārstāv LPVA. Valdes darbu vada Valdes priekšsēdētāja un tā sastāv no septiņiem Valdes locekļiem, no kuriem ne vairāk kā divi var būt fiziskas personas.

LPVA Valdi ievēl  Biedru sapulce uz trīs gadiem.
LPVA ikdienas darbu vada Valdes priekšsēdētājs.

LPVA pārvaldības struktūra ŠEIT 

Padome  vada un pārstāv LPVA. Padomes sastāv no pieciem Padomes locekļiem, tās darbu vada Padomes priekšsēdētāja.

 

LPVA Valde un LPVA Padome


Valdes priekšsēdētāja:

Eva Selga

Fiziskais biedrs

Valdes priekšsēdētājas vietniece:

Ingda Rone

Lattelecom SIA

 Valdes locekļi:

Aija Brika - Dravniece

Gaida Lilienšteina

Evita Mackeviča

Līga Kalniņa


Integral Management Group SIA

GL Wood Houses SIA

Eiro Personāls SIA 

Fiziskais biedrs

Padomes priekšsēdētāja:
 

Anda Būmane

Latvijas Finieris AS

Padomes locekļi

Inga Kola
Liene Glāzniece
Ligita Pundiņa
Zanda Gulbe  

Latvenergo AS
Latvijas Banka VAS
Latvijas valsts meži AS
Fiziskais biedrsKomisijas
LPVA ir izveidotas un darbojas juridiskā un sertifikācijas komisijas.

1. Juridiskā komisija
Juridiskā komisija sniedz konsultācijas un juridisku palīdzību LPVA Valdes locekļiem un biedriem juridisku jautājumu risināšanā un nodrošina LR likumdošanas ievērošanu LPVA. Juridiskās komisijas vadītāja ir Liene Vancāne (Latvenergo AS), Jānis Rāzna (LR Pārtikas un Veterinārais dienests) un Ilona Goluboviča (Fortum Jelgava SIA).Vienotās elektroniskās informācijas aprites un reklamējošas informācijas elektroniskas izsūtīšanas un izvietošanas mājas lapā/ intranetā NOTEIKUMI
skatīt šeit ... /Word fails /

Copyright websoft.lv