Par LPVA > LPVA struktūra


Lietotājs:
Parole:

LPVA biedru stāsti

Biedrības Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas augstākā pārvaldes institūcija ir Biedru sapulce, kas tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā un kurā piedalās katra LPVA biedra deleģētā persona.

Valde vada un pārstāv LPVA. Valdes darbu vada Valdes priekšsēdētāja un tā sastāv no septiņiem Valdes locekļiem, no kuriem ne vairāk kā divi var būt fiziskas personas.

LPVA Valdi ievēl  Biedru sapulce uz termiņu līdz trīs gadiem.
LPVA ikdienas darbu vada Valdes priekšsēdētājs.

 

LPVA Valde


Valdes priekšsēdētāja:

Eva Selga

Fiziskais biedrs

Valdes priekšsēdētājas vietniece:

Evita Mackeviča

Eiropersonāls SIA

 Valdes locekļi:

Aija Brika - Dravniece

Gaida Lilienšteina

Daiga Ozoliņa

Inese Sila 

Gundega Dambe 

 


Integral Management Group SIA

GL Wood Houses SIA

AS "Cēsu alus"

Labklājības ministrija 

Fiziskais biedrs 

Vienotās elektroniskās informācijas aprites un reklamējošas informācijas elektroniskas izsūtīšanas un izvietošanas mājas lapā/ intranetā NOTEIKUMI
skatīt šeit ... /Word fails /

Copyright websoft.lv