LPVA biedru ...


Lietotājs:
Parole:

LPVA biedru stāsti

63345

Radošuma, izdomas un enerģijas komanda!
12.02.2016


Viņas enerģiju gribētos iepildīt kādā palielā traukā un paņemt līdzi, jo tās viņai plūst pāri malām. Pienākumi un atbildības tik daudz, ka kāds nemaz nevarētu iedomāties, ka viens cilvēks var ar to visu tikt galā. Visu nemaz nav iespējams uzskaitīt, bet ieskatam – Personāla un komunikāciju direktore, Korporatīvās sociālās atbildības vēstnese, Valdes locekle, lieliska sieva un brīnišķīga mamma – tā varētu turpināt un turpināt. To visu vairāk kā 10 gadu laikā realizējusi Madara Juška vienā no lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā - AS DROGAS.

Jautājot Madarai par personāla vadības jomas izvēli, viņa nosmej, ka viss labais notiek nejauši. Strādājot atlases kompānijā, Madara sapratusi, ka darbs ar cilvēkiem viņai ir saistošs, un tika izmantota iespēja doties studēt uz ASV, kur tika izvēlēts mācību kurss par personāla vadību. Atgriežoties Latvijā, nācies secināt, ka personāla vadības joma Latvijas uzņēmumos, salīdzot ar Ameriku, tikai sāk veidoties, kas arī licies pietiekoši izaicinoši, jo ļāvis AS DROGAS personāla vadības vidi veidot no paša sākuma.

Personāla un komunikāciju nodaļā kopā ar Madaru strādā Lolita, Svetlana, Līga, Selita, Dace un Una, 6 kolēģi – atlases, attīstības un iekšējās komunikācijas speciālisti, darba aizsardzības un dokumentācijas vadītāja, lietvede un darba aizsardzības lietvede; pārraudzīta tiek arī personāla nodaļa 3 cilvēku sastāvā meitas uzņēmumā Lietuvā un biroja apkalpošanas nodaļas Latvijā un Lietuvā. Vecums departamentā strādājošajiem ir no 28 līdz 38 gadiem, kā arī cieša sadarbība ir ar algu grāmatvedi, kurai ir 60 gadi, kas veido vajadzīgo līdzsvaru. Arī izglītības kolēģiem esot dažādas, sākot ar ekonomiku un beidzot ar komunikāciju, kas ir ļoti piemēroti dažādajām lomām, kuras katram ir jāuzņemas, ņemot vērā amatu un darba pienākumus.

Madara stāsta, ka jau atlasē katram no kolēģiem tiek sniegts priekšstats par lomu uzņēmumā un nodaļā – kurš ir “stingrais policists ar viedokli”, kurš savukārt labo kļūdas sistēmās, par to nevienu nenorājot, un kurš ir uzņēmuma “labā krustmāte”. Piemēram, uzņēmuma Labās Krustmātes loma ir iekšējās komunikācijas speciālistei, kurai jārūpējas par to, lai darbinieki justos labi, aprūpēti, informēti un vienmēr jāatgādina par darbinieku vērtību un nozīmīgumu, kā arī jārūpējas par darbinieku iesaisti un informētību dažādos uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības projektos. Madara kā piemēru min sagatavotās Ziemassvētkiem dāvanas uzņēmuma darbiniekiem, kuras prezentēt kādā no veikalu vadītāju sanāksmēm vajadzēja Dacei. Lai arī sanāksmes dienā viņa jutās apslimusi, pienākuma un lomas izjūta gan pret kolēģiem, gan pret darbu bija tik spēcīga, ka Dace sanāksmē tomēr piedalījās un noprezentēja tā, kā neviens cits patiesi nevarētu. Madara uzsver, ka visa pamatā ir komunikācija un savai komandai vienmēr atgādina, ka nekas nav pats par sevi saprotams visiem darbiniekiem, piemēram, sagatavotiem dokumentiem ir jābūt saprotamiem gan tiem, kas tos gatavo, gan tiem, kas tos lasa pirmo reizi. Pieņemot jaunu darbinieku uzņēmumā, tiek vērtēts amats un kandidāta rakstura saderība, lai cilvēkiem būtu viens temps, enerģija un draivs.

Par lielāko izaicinājumu savā ikdienā šobrīd Madara nosauc mijiedarbību starp kolēģiem, kuri uzņēmumā strādā 20 gadus un 20 dienas – kā šiem cilvēkiem sastrādāties, ņemot vērā paaudžu atšķirības un piesaistes uzņēmumam līmeni. Madara uzskata, ka jaunajiem darbiniekiem svarīga ir atmosfēras radīšana. Uzņēmumā par to tiek domāts pastiprināti, piemēram, jaunajam darbiniekam sagādājot pārsteigumu, ieliekot skapītī pārsteiguma balonu. Atmosfēra ir tā, kas nosaka visu kolektīva klimatu un, lai laiku pa laikam to atsvaidzinātu arī savā – personāla un komunikāciju nodaļā, Madara kopā ar komandu izdomā atraktīvus risinājumus. Piemēram, organizēt sava departamenta sanāksmes, ejot līdz Vecrīgai un atpakaļ, vai sanāksmi vadot stāvus un nomainot lokācijas vietu. Radošums piemīt visam Madaras kolektīvam, par ko liecina, piemēram,  idejas piektdienā, 13.datumā visām tērpties melnās vai baltās drēbēs vai kādā citā dienā rotāties ar ziediem. Kā Madara secina, tad šie mazie sīkumi vairo kolektīva prieku par ikdienu.

Par vienu no veidiem, kas jaunos darbiniekus labi motivē un iesaista dažādos procesos, ir korporatīvās sociālās atbildības kultūras attīstība uzņēmumā. Piemēram, šogad Ziemassvētku pasākumu uzņēmums organizēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas restorānā un uz pasākumu katrs varēja nākt ar vienu grāmatu, kuru dāvināt bibliotēkai. Vai, piemēram, biroja administratore izdomāja, ka jāšķiro atkritumi, tāpēc tagad biroja virtuvē ir vairāki konteineri šķirojamiem atkritumiem.

Stāstot par apmācībām uzņēmumā, Madara min, ka Latvijā nav viegli sameklēt mācību piegādātāju, jo kolektīvs ir daudz dažādus seminārus/ kursus/ konferences jau apmeklējis. Aicinot ārzemju lektorus, nedaudz pietrūkst tēmas sasaiste ar Latvijas tirgus situāciju un darbinieku specifiku, kā arī valodas radītās barjeras. Tāpat vienmēr ir izaicinājums, ar ko kolēģus pārsteigt, lai būtu motivācija un gandarījums par redzēto, dzirdēto un piedzīvoto, un reizē arī aktuāli un noderīgi.

Sarunas noslēgumā Madara LPVA biedriem novēl:
“Personāla vadība ir iesaistīta VISOS uzņēmuma procesos, un Personāla vadītājam ir liels spēks, tāpēc tikai jāizvēlas, ko gribas darīt, un tas jārealizē!”

AS DROGAS biedrībā Latvijas Personāla vadīšanas asociācija (turpmāk tekstā LPVA) darbojas no 2004.gada, un liels atbalsts no uzņēmuma ir, ne tikai iesaistoties dažādās darba grupās, bet arī atbalstot LPVA organizētās konferences un pasākumus, kas mudināja AS DROGAS un Madaru uzrunāt kā pirmo, lai padalītos ar savu un savas komandas veiksmes, karjeras un atgadījumu stāstiem.
      Atpakaļ
Copyright websoft.lv