Esi LPVA Biedrs > Kā kļūt par ...


Lietotājs:
Parole:

LPVA biedru stāsti

Lai kļūtu par Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas juridisko biedru, Jums personīgi vai pa pastu jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Aizpildīts, parakstīts un apzīmogots pieteikums.
  2. Reģistrācijas apliecības kopija.

 
Pieteikumam jāatbilst šādām prasībām:

Pieteikumu paraksta organizācijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona.

Pēc dokumentu saņemšanas, LPVA pārstāvis informēs Jūs par Valdes sēdi, kurā tiks izskatīts iesniegums. Par uzņemšanu LPVA jaunais biedrs tiek informēts rakstiski.

 

Pieteikuma paraugs juridiskajam biedram

skatīt šeit ... /Word fails / 


Pieteikuma paraugs fiziskam biedram

skatīt šeit...

LPVA fizisko biedru uzņemšanas kritērijus skatiet pievienotajā failā.

Pēc dokumentu saņemšanas LPVA pārstāvis informēs Jūs par Valdes sēdi, kurā tiks izskatīts iesniegums. Par uzņemšanu LPVA jaunais biedrs tiek informēts rakstiski.


Nolikums


par pretendentu uzņemšanas kritērijiem, iesniedzamajiem dokumentiem un vērtēšanas kārtību LPVA juridiskā biedra un fiziskā biedra statusa iegūšanai


skatīt šeit ... /Word fails /

Copyright websoft.lv