Esi LPVA Biedrs > Biedru pienā...


Lietotājs:
Parole:

LPVA biedru stāsti

1.  Ievērot LPVA statūtus un pildīt Biedru sapulces, valdes lēmumus.

2.  Regulāri maksāt biedra maksu.

3.  Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt asociācijas mērķu un uzdevumu realizēšanu.

4. Augsti turēt asociācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj asociācijas reputāciju sabiedrībā.

5. Rakstiski informēt LPVA par biedra pārstāvja maiņu asociācijā, kā arī par adreses u.c. nozīmīgu datu maiņu.

6. Informēt LPVA par neierašanos uz pasākumu, uz kuru biedra pārstāvis/darbinieki ir ticis/ tikuši pieteikti. Atkārtotas neinformēšanas gadījumā LPVA ir tiesības liegt piedalīties līdzīga veida pasākumā.

Copyright websoft.lv